P.J.B. Ruys de Perez (1909 - 1942)

De adellijke Boy Ruys de Perez was commandant van de 1e JaVA op Ypenburg. Van zijn D-21s kon er na het eerste gevecht nog slechts één aan de verdere gevechten deelnemen. Ruys de Perez zelf maakte met een door een kogelwond gekwetste arm een noodlanding bij Monster. Hij had niet één schot op de Duitsers kunnen vuren ; zijn mitrailleurs weigerden.
In september 1941 probeerde Ruys de Perez samen met Carel Steensma (van 2e JaVA op Schiphol) en N.G. Voute naar Engeland te vluchten. Door motorpecht mislukt deze overzeese vlucht.  Steensma kwam in concentratiekampen terecht, Voute belandde in een Duits tuchthuis.
Boy Ruys de Perez kreeg de doodstraf. Een gratieverzoek werd door Hitler afgewezen. Op 15 augustus 1942 werd Ruys de Perez in de duinen bij Bloemendaal gefusilleerd.
Hij ligt begraven op de Gemeentelijke Begraafplaats in Bloemendaal, Vak A, nr 1. (informatie: Rob Philips)

Bron: De Jong, L. Koninkrijk...Tweede Wereldoorlog, deel 4 II, p.662